CZEN

Aktuality

Ohlédnutí za podzimní sportovněprávní diskusí

Shrnutí podzimní sportovněprávní diskuse Český sportovec navždy samostatným podnikatelem naleznete pod tímto odkazem spolu s nástinem pokračování série diskusí v roce 2017.

20. 12. 2016

Seminář: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů aneb co nás čeká a nemine

JŠK dne 1. prosince 2016 uspořádala ve spolupráci s Evou Škorníčkovou, právní konzultantkou pro IT bezpečnost a ochranu osobních údajů, a Pavlem Hruškou, konzultantem v oblasti kybernetické bezpečnosti, odpolední seminář na téma Obecné nařízení o ochraně osobních údajů aneb co nás čeká a nemine, kterého se účastnilo přes 100 klientů.

V úvodu semináře jsme se věnovali trestní odpovědnosti právnických osob za neoprávněné nakládání s osobními údaji s vyvozením praktických důsledků pro praxi včetně komparace s odpovědností správně právní.

Dalším tématem bylo úvodní seznámení s GDPR, vyvození praktických změn v chápání osobních údajů a zavedení zásad zpracování osobních údajů. Dále se diskutovalo výrazné posílení práv subjektu údajů, postavení správce a zpracovatele, zákonnost zpracování, podmínky souhlasu a pověřenec pro ochranu osobních údajů. V neposlední řadě bylo upozorněno na astronomické zvýšení hrozících sankcí.

Na závěr byla diskutována i ochrana osobních dat z pohledu IT, zejména technické otázky související s pseudonymizací, enkryptováním, hashingem a tokenizací s vyvozením praktických rad a doporučení na cestě k datové bezpečnosti. 

Na tento úvodní seminář bude navazovat řada praktických workshopů na klienty vybraná témata jako např. pověřenec pro ochranu osobních údajů, interní compliance, souhlas a marketingové sdílení informací atd. Série workshopů odstartuje v lednu 2017.

V případě zájmu o bližší informace ohledně plánovaných workshopů kontaktujte Tomáše Doležila (Tomas.Dolezil@JSK.cz) nebo Janku Brezániovou (Janka.Brezaniova@JSK.cz).

1. 12. 2016

Pozvánka na seminář: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Advokátní kancelář JŠK ve spolupráci s Evou Škorníčkovou, právní konzultantkou pro IT bezpečnost a ochranu osobních údajů, a Pavlem Hruškou, konzultantem v oblasti kybernetické bezpečnosti, pořádají odpolední seminář na téma: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů aneb co nás čeká a nemine. Seminář se uskuteční 1. prosince ve 14.00. Více informací naleznete v pozvánce.

24. 11. 2016