CZEN

Aktuality

Beseda s Břetislavem Turečkem

JŠK zorganizovala pro své spolupracovníky nevšední setkání s Břetislavem Turečkem, českým novinářem, vysokoškolským učitelem a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě. Beseda nabídla kromě dobrého afgánského občerstvení a vína, i zajímavou diskuzi na téma aktuální situace na Blízkém východě a vliv islámského státu ve světě.

5. 11. 2014

Marta Fišnerová je spoluautorkou článku o Právních regulacích Big Data

Big data dnes představují jeden z největších pojmů v oblasti ICT. S tímto rostoucím fenoménem je spojena i řada otázek týkajících se jejich regulace. Marta Fišnerová, advokátka JŠK, se touto problematikou již zabývala v minulosti jako spoluautorka článku o Právních regulacích Big Data. Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu IT Systems.

Právní regulace Big data
30. 10. 2014

JŠK se zúčastnilo křtu komentáře k zákonu o obchodních korporacích a aktivně se podílelo na samotném vzniku komentáře

Křest komentáře k zákonu o obchodních korporacích pořádaný nakladatelstvím Wolters Kluwer, a.s. se konal 30.října 2014 v restauraci LA TERRASSA na Janáčkově nábřeží za spoluúčasti řady významných společností mezi nimiž i advokátní kancelář JŠK, která se prostřednictvím jednoho z partnerů, Tomáše Doležila, podílela i na samotném vzniku tohoto komentáře.
Jedná se zatím o nejobsáhlejší komentář k zákonu o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové účetní souvislosti.

30. 10. 2014