CZEN

Aktuality

JŠK se podílelo na Prague Summer School on International Business Transactions

JŠK se v létě podílelo na mezinárodním projektu Prague Summer School on International Business Transactions (Letní škola mezinárodních obchodních transakcí www.praguesummerschool.org), jehož 2. ročník probíhal pod záštitou MPO a patronátem IES FSV UK.
Prague Summer School on International Business Transactions je unikátní projekt, který kombinuje to nejlepší, jak z právnické, tak z obchodní oblasti, s cílem poskytnout studentům co nejpraktičtější dovednosti. Na rozdíl od standardní výuky, která je zaměřená primárně na teoretické znalosti, Prague Summer School je projektem založeným na praxi, kde se studenti zapojí i do konkrétních obchodních transakcí.

31. 8. 2014

JŠK zastupovala skupinu FINEP

Od února 2014 zastupovala JŠK developerskou skupinu FINEP při přípravě a vyjednávání dlouhodobého nájmu a rekonstrukce historické budovy Lannova Paláce v Praze, vlastněné ČSSD. Celá transakce byla úspěšně dokončena v červenci tohoto roku.

31. 7. 2014

V polovině roku 2014 přišel do JŠK nový společník Tomáš Doležil, aby posílil M&A praxi

Tomáš se zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního/obchodního práva a oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Má bohaté zkušenosti s transakcemi jak na mezinárodní, tak na domácí úrovni, přičemž mnohé z nich patřily v uplynulém desetiletí k těm nejvýznamnějším na středoevropském trhu (prodej společnosti Telefonica Czech Republic nebo sítě středoevropských pivovarů Anheuser-Busch InBev či koupě společností České Radiokomunikace a Bohemia Interactive Simulations). Tomáš aktivně spolupracuje s Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA), která podporuje firmy působící v oboru private equity a venture kapitálu. Tomáš byl od počátku členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích a aktivně se podílel na jeho přípravě. Tomáš je spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer) a autorem knihy „Koncerny v komunitárním právu“ (Auditorium 2008). Pravidelně přednáší na téma korporátního práva a fúzí a akvizic.

30. 7. 2014