CZEN
19.6.2019 14:35:10

Evropské nařízení o prospektu má konečně nabýt účinnosti

Podstatná část nařízení EU o prospektu (Nařízení (EU) 2017/1129) nabude účinnosti 21. července 2019. Nejvýznamnější změny se dotýkají pravidel uvádění rizikových faktorů, shrnutí prospektů, zjednodušených prospektů (prospekt s redukovanými informacemi určený pro sekundární emise emitentů kótovaných na regulovaném trhu alespoň po dobu 18 měsíců) a tzv. prospektů pro růst (standardizované a snadno vyplnitelné prospekty obsahující redukované a srozumitelné informace určené pro emitenty z řad malých a středních podniků). Nové nařízení cílí na zjednodušení dokumentace tak, že klade důraz na její praktičnost a snadnou použitelnost, např. uváděním pouze rizikových faktorů specifických pro emitenta místo obecných rizik. Shrnutí prospektu má obsahovat pouze klíčové, významné a srozumitelné informace pro investory a nejvýše 15 rizikových faktorů, s délkou omezenou na sedm stran papíru A4.

XXX