CZEN
06.8.2019 10:26:56

Nařízení Evropské unie odstraňuje povinnost opatřovat některé veřejné listiny s apostilou

Nařízení EU zavádí zjednodušení správních formalit pro pohyb některých veřejných listin a jejich ověřených kopií mezi orgány členských států EU. Některé veřejné listiny tedy již nadále nebude třeba opatřovat apostilou při předložení orgánům členských států EU. Občané EU navíc získávají možnost zažádat o vícejazyčný standardní formulář, který (pokud to orgán členského státu EU uzná za dostatečné) nahradí nutnost překladu daného dokumentu. Nařízení se kromě dalších dokumentů vztahuje též na doklad neexistence záznamu v rejstříku trestů, což se jeví jako velmi praktické při obsazování orgánů obchodních korporací zahraničními osobami. Ačkoliv je nařízení plně účinné již od února tohoto roku, není prozatím v praxi příliš využívané.

(Nařízení Evropského parlament a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016)

XXX