CZEN
06.8.2019 10:15:40

Novela ZPKT – nové povinnosti emitentů a akcionářů k podpoře jejich dlouhodobého zapojení

Poslanecká sněmovna schválila návrh transpozičního zákona evropské směrnice podporující dlouhodobé zapojení akcionářů kotovaných společností. Cílem právní úpravy je snížení krátkodobých rizik pro emitenty a posílení motivací pro jejich akcionáře sledovat střednědobé až dlouhodobé výnosy. Kotované společnosti budou mít právo znát své konečné akcionáře. Zároveň budou muset vypracovávat politiku odměňování členů svého vrcholného managementu, která bude vyžadovat schválení valnou hromadou. Schválení valnou hromadou budou podléhat i některé významné transakce uzavírané emitentem se spřízněnými osobami. Zákon zavede i postupy vedoucí k vyšší míře transparentnosti institucionálních investorů, typicky pojišťoven a zajišťoven, kteří budou muset uveřejňovat politiku a strategii svého zapojení vůči kotovaným společnostem.

XXX