CZEN
15.7.2019 08:00:55

Zaměstnavatelé v EU musí přesně evidovat pracovní dobu svých zaměstnanců

Soudní dvůr evropské unie rozhodl, že členské státy mají povinnost zajistit, aby všichni zaměstnavatelé vedli objektivní, spolehlivý a přístupný systém umožňující měřit délku denní pracovní doby u každého zaměstnance. Vedení takového systému je podle Soudního dvora nezbytné pro zajištění ochrany práv zaměstnanců na maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku. Pokud takový systém chybí, nemůže být naplněn cíl evropských předpisů, které považují dodržování těchto práv zaměstnanců za nezbytné k ochraně jejich bezpečnosti a zdraví. V českém právním prostředí je tato povinnost zaměstnavatelům uložena přímo zákoníkem práce, konkrétně jeho ustanovením § 96.

(Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. května 2019 ECLI:EU:C:2019:402)

XXX