CZEN

Lidé

Společníci

Roman Kramařík

Společník

E-mail: Roman.Kramarik@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 612

Eva Nováková

Společník

E-mail: Eva.Novakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 618

Roman Šťastný

Společník

E-mail: Roman.Stastny@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 622

Tomáš Doležil

Společník

E-mail: Tomas.Dolezil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 639

Of-counsels

Nick Johnson

Of-counsel

E-mail: Nick.Johnson@JSK.cz

Michal Petr

Of-counsel

Michal Petr absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně (Mgr.) v roce 2002 a v roce 2008 zde dokončil postgraduální studium (JUDr., Ph.D.).

Michal donedávna působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž, kde se během svého působení účastnil nejdůležitějších případů. Jeho vztahy s ÚOHS nejsou příchodem do JŠK zcela přerušeny. Nadále se například podílí na přípravě nové legislativy. Michal se soutěžnímu právu věnuje více než deset let a z toho posledních 5 let jako místopředseda ÚOHS. Soutěžní právo rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Michal je také autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

Michal působí v JŠK na pozici of-counsel.

E-mail: Michal.Petr@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Dana Štumpová

Of-counsel

Dana Štumpová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1994 složila justiční zkoušku a byla jmenována soudkyní. Od té doby Dana pracovala jako soudkyně i jako advokátka v několika zahraničních právních firmách. V posledních letech se spolu s dalšími konzultanty účastní supervizí některých projektů spolufinancovaných z evropských fondů a působí jako specialista na smlouvy podle vzorových dokumentů FIDIC. Od roku 2005 Dana poskytla několik seminářů týkajících se jejich užívání. Je současně členem České Asociace Konzultačních Inženýrů a podílí se na mezinárodních workshopech uživatelů dokumentů FIDIC.

V souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce se Dana věnuje zejména problematice zadávání stavebních prací a víceprací. Vedle běžné advokátní praxe se dále věnuje ochraně vlastnických práv ať už při restitucích, vydržení nebo strpění užívání pozemku provozovateli letišť podle zákona o civilním letectví.

E-mail: Dana.Stumpova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Advokáti

Marta Fišnerová

Advokát

Marta Fišnerová je seniorní český advokát s více než desetiletou praxí. Marta se specializuje zejména na spory, pojišťovací právo a obchodní právo se zvláštním zájmem o právo kontraktační a nároky na náhradu újmy. Má široké zkušenosti s vedením sporů, ale i vyjednáváním smírů, mimo jiné pokud jde o odpovědnostní nároky v oblasti stavebnictví, energetiky, IT a jiných technologií. Vedle poskytování každodenní obsluhy řadě českých i zahraničních klientů (například Avia, AIG, MetLife a podobě), poskytuje klientům poradenství i v oblasti regulatorních otázek a compliance, ale i při obvyklých obchodních transakcích. Předtím, než se přidala k JŠK, pracovala jako interní právník v pojišťovně Kooperativa.

E-mail: Marta.Fisnerova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 615

Patrik Müller

Advokát

Patrik Müller ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Dále absolvoval roční studijní kurz mezinárodního práva a práva EU na univerzitě ve španělské Salamance v letech 2004 až 2005. Od ukončení studia Patrik pracuje v JŠK. Poskytoval poradenství různým bankám při financování několika projektů obnovitelných zdrojů energie a též při financování realitních projektů. Zastupoval společnost AGEL, předního českého poskytovatele zdravotní péče při akvizici regionální nemocnice a Moravan Aviation (nyní Zlín Aircraft), českého výrobce sportovních letadel, před českým Úřadem civilního letectví, včetně poradenství v insolvenčních a restrukturalizačních záležitostech. Ve své praxi se zabývá také energetickou regulací a právem veřejných zakázek.

E-mail: Patrik.Muller@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 669

Helena Hailichová

Advokát

Helena Hailichová je advokátka, která má vice než 13 let zkušeností jak z českých a mezinárodních advokátních kanceláří, tak i z působení jako firemní právník či secondee v mezinárodních firmách (např. T-Mobile, IBM, Hill‘s Pet Nutrition a Provident Finance). Helena se ve své praxi zaměřuje na korporátní a obchodní právo a má také významné zkušenosti z oblasti pracovního práva a ochrany dat. Helena poskytuje poradenství českým a mezinárodním firmám v konkrétních regulačních otázkách se zaměřením na IT, technologie, media a telekomunikace. Před nástupem do JŠK pracovala v Evropské komisi, na generálním ředitelství pro vnitřní obchod v Bruselu. Vedle běžné advokátní praxe je Helena soudem jmenovaný tlumočník pro anglický jazyk.

E-mail: Helena.Hailichova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 637

Michal Jendželovský

Advokát

Michal Jendželovský je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a současně věnoval semestr studiu na Univerzitě v Gentu v Belgii. Michal se zaměřuje především na korporátní a obchodní právo a současně na bankovnictví a finance. V průběhu své praxe získal rozsáhlé zkušenosti s transakcemi jak na mezinárodní, tak i domácí úrovni. Michal má rovněž zkušenosti v oblasti pracovního práva. Poskytoval poradenství v konkrétních regulačních otázkách různých odvětví. Před nástupem do JŠK pracoval pro mezinárodní advokátní kancelář Clifford Chance. Michal hovoří plynně anglicky a poskytuje právní služby podle českého a slovenského práva.

E-mail: Michal.Jendzelovsky@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 655

Kateřina Chizzola Bardonová

Advokát

Kateřina Chizzola Bardonová působí v JŠK od roku 2011. Její hlavní specializací je pojišťovnictví zahrnující tvorbu pojišťovací dokumentace a regulatorní otázky, dále sporná agenda a rovněž oblast správy a vymáhání pohledávek. Před příchodem do JŠK působila Kateřina u jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners a krátkodobě rovněž jako stážistka v advokátní kanceláři a pojišťovně právní ochrany ve Velké Británii. Kateřina je rovněž absolventkou Cardiff University, oboru Evropská studia. Kateřina je členem České advokátní komory od roku 2012.

E-mail: Katerina.Bardonova@JSK.cz

Martina Bacíková

Advokát

Martina působí v JŠK od roku 2015 a zaměřuje se zejména na obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo duševního vlastnictví včetně mediálního a reklamního práva. Před příchodem do JŠK působila Martina u jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners, kde se zaměřovala na fúze a akvizice a také u mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar, kde se zaměřovala na právo financí, bankovnictví a kapitálových trhů. Martina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde získala v roce 2012 magisterský titul. Martina je členem České advokátní komory od roku 2012.

E-mail: Martina.Bacikova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 635

Michaela Šmotková

Advokát

Michaela Remešová působí v JŠK od roku 2012. V rámci kanceláře se zaměřuje zejména na obchodní právo a právo obchodních společností, pojišťovací právo, spotřebitelské spory a ochranu osobních údajů. Michaela má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Před svým nástupem pracovala mimo jiné v jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners. Michaela rovněž strávila jeden rok studiem obchodního práva a práva obchodních společností ve Švédsku. Členem České advokátní komory je od roku 2013.

E-mail: Michaela.Smotkova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 625

Tereza Kunertová

Advokát

Tereza Kunertová působí v JŠK od roku 2018. Je přední odbornicí na právo Evropské unie a zároveň členkou Katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a též Komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR. Jako seniorní advokátka se specializuje zejména na regulaci finančních služeb, vybrané otázky pojišťovnictví a poradenství v oblasti regulatorních otázek a compliance s právem EU. Po absolvování studií na Právnických fakultách Univerzity Karlovy a University of Maastricht v Nizozemsku Tereza získala postupně pracovní zkušenosti v mezinárodní advokátní kanceláři, na Úřadu vlády ČR a naposledy jako poradce pro Českou asociaci pojišťoven. Tereza hovoří plynně anglicky. Mimo advokátního poradenství se věnuje též lektorské a publikační činnosti.

E-mail: Tereza.Kunertova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 621

Zuzana Hebká

Advokát

Zuzana Hebká působí v JŠK od roku 2014 a zaměřuje se převážně na pojišťovací právo včetně regulatorních otázek, spornou agendu a vymáhání pohledávek. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž studovala na Université de Lausanne ve Švýcarsku. Během svých studií, před příchodem do JŠK, pracovala pro pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře. Zuzana je členem České advokátní komory od roku 2014.

E-mail: Zuzana.Hebka@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 624

Martin Sztefek

Advokát

Martin Sztefek působí v JŠK od roku 2013. Martin vystudoval v roce 2014 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 také University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA. V rámci magisterského studia rovněž strávil jednoletý studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Gentu. Před příchodem do JŠK působil ve dvou významných českých advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje především na právo občanské, a to zejména oblast náhrady škody, a dále na právo obchodních společností, pojišťovnictví, nemovitosti a insolvenční právo. Martin složil úspěšně advokátní zkoušky v dubnu 2018. 

E-mail: Martin.Sztefek@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 641

Eliška Šimonová

Advokát

Eliška Šimonová působí v JŠK od roku 2016 a zaměřuje se především na spory, občanské a obchodní právo a pojišťovací právo. Před svým nástupem do JŠK pracovala pro mezinárodní kancelář Clifford Chance. Eliška vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a věnovala semestr studiu korporátního práva v Nizozemí. Současně vystudovala ekonomickou fakultu. Eliška je členem České advokátní komory od roku 2014.

E-mail: Eliska.Simonova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 626

Koncipienti

Daniel Pospíšil

Koncipient

Daniel Pospíšil je advokátním koncipientem JŠK, kde působil již jako student. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a také dokončil bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studoval mezinárodní obchod. Díky absolvování United Nations International School v New Yorku mluví plynně anglicky. Daniel se intenzivně zajímá o problematiku sportovního práva a také absolvoval stáž u významné sportovní asociace. Momentálně se zaměřuje především na právo fúzí a akvizic a korporátní právo.

E-mail: Daniel.Pospisil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 648

Michaela Krajíčková

Koncipient

Michaela je advokátní koncipientkou JŠK, kde působí od roku 2016. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do JŠK působila v kanceláři orientující se zejména na spornou agendu a na občanské právo. V JŠK se též zaměřuje na právo fúzí a akvizic, korporátní a sportovní právo. Právě sportovnímu právu se věnuje již od dob studií a v JŠK se podílí na vedení a organizaci pravidelných panelových diskuzí týkajících se sportu a práva. Mluví plynně anglicky.

E-mail: Michaela.Krajickova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 651

       

Štěpán Štancl

Koncipient

Štěpán Štancl je advokátním koncipientem v JŠK, kde působí od roku 2016. Při svém předchozím působení v mezinárodní advokátní kanceláři získal zkušenosti v oblasti soudních sporů a arbitráží. Štěpán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté absolvoval studium LL.M. v mezinárodním obchodním právu na University of Dundee ve Skotsku a Université de Cergy-Pontoise ve Francii.  V rámci JŠK se zaměřuje především na spornou agendu, pojišťovací právo a obchodní právo. Štěpán je členem České advokátní komory od roku 2016.

E-mail: Stepan.Stancl@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 657

Ivana Taškárová

Koncipient

Ivana Taškárová působí v JŠK jako advokátní koncipientka od roku 2017. Ivana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Před svým nástupem do JŠK pracovala v mezinárodní právní kanceláři CMS Prague. V JŠK se zaměřuje na bankovnictví a finance, fúze a akvizice, ochranu osobních údajů, korporátní a pracovní právo. Ivana mluví plynně anglicky a francouzsky.

E-mail: Ivana.Taskarova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 654

Tomáš Landa

Koncipient

Tomáš je advokátním koncipientem a v JŠK působí od roku 2017. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Před svým příchodem do JŠK získával cenné zkušenosti především v oblasti spotřebitelského práva, práva veřejného investování a správního práva. V rámci JŠK je dále jeho specializací zejména pojišťovací právo, evropská regulatorika a sporná agenda a v neposlední řadě je rovněž členem sportovněprávního týmu.

E-mail: Tomas.Landa@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 642

 

Martin Tůma

Koncipient

Martin Tůma působí v JŠK jako advokátní koncipient od roku 2018. Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci magisterského studia rovněž strávil jednoletý studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Tilburgu. Při svém předchozím působení v mezinárodní advokátní kanceláři získal zkušenosti v oblasti soudních sporů, insolvencí a pracovního práva. V rámci JŠK se zaměřuje především na spornou agendu a právo nemovitostí. Martin je členem České advokátní komory od roku 2017. Mluví plynně anglicky.

E-mail: Martin.Tuma@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 613

Lenka Petráková

Koncipient

Lenka Petráková působí v JŠK od roku 2017. Lenka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a bakalářského programu Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci svého studia absolvovala roční studijní pobyt na Université de Rennes 1 ve Francii a později také roční studijní pobyt na Lancaster University v Anglii. V JŠK se zaměřuje především na korporátní a obchodní právo, spornou agendu a soutěžní právo.

E-mail: Lenka.Petrakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 645

Studenti

                                                 

Tomáš Beneš

Paralegal

E-mail: Tomas.Benes@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 647

                                                 

Ondřej Fišer

Paralegal

E-mail: Ondrej.Fiser@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 649

                                                 

Pavel Géci

Paralegal

E-mail: Pavel.Geci@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 620

                                                 

Martin Hroch

Paralegal

E-mail: Martin.Hroch@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 614

                                                 

Tereza Müllerová

Paralegal

E-mail: Tereza.Mullerova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 652

                                                 

Sebastian Špeta

Paralegal

E-mail: Sebastian.Speta@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 643

                                                 

Martin Vaněk

Paralegal

E-mail: Martin.Vanek@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 628

Management a administrativa

Alice Huňková

Office manager

E-mail: Alice.Hunkova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 646

Zuzana Olsen

Office & HR manager

E-mail: Zuzana.Olsen@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 659

Renata Sýkorová

Účetní

E-mail: Renata.Sykorova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 617

Renáta Vrzáková

BD executive

E-mail: Renata.Vrzakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 638

Ivana Poláchová

Právní asistentka

E-mail: Ivana.Polachova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 653

 

Lenka Suková

Právní asistentka

E-mail: Lenka.Sukova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 658

                                                 

Martina Tuháčková

Litigační & marketingová asistentka

E-mail: Martina.Tuhackova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 660

Michaela Hrapková

Recepční

E-mail: Michaela.Hrapkova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

                                                 

Petra Jordáková

Recepční

E-mail: Petra.Jordakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

                                                 

Lucie Červinková

Večerní asistentka

E-mail: Lucie.Cervinkova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

                                                 

Kamila Žáková

Večerní asistentka

E-mail: Kamila.Zakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611